Ekotým

12.4. 2024127x

Tento rok jsme založili na naší škole „Ekotým“. Jedná se o to skupinku žáků a učitelů z druhého stupně. Účast je dobrovolná, přesto se přihlásilo mnoho žáků.

Ekotým se účastní nebo už účastnil několika biologických soutěží, jako například YPEF, Biologická olympiáda nebo Zlatý list.

Ekotým se stará i o školní šneky, kteří momentálně přebývají v učebně přírodopisu. Aby se o ekologii dozvědělo více žáků, umístili jsme do školní haly informační nástěnku, kterou vytváří členové ekotýmu. Nově se na naší škole objeví i koše na bioodpad, díky nimž se žáci budou více podílet na zpracování tříděného odpadu.

Dominika Smékalová (8. B)

Komentáře