Městské zastupitelstvo dětí a mládeže

12.11. 2019568x

Ve dnech 1.-2.11. 2019 jsme se my, vybraní žáci 9. A, zúčastnili zasedání Městského zastupitelstva dětí a mládeže.

Co vlastně MZDM je? Je to apolitické seskupení mladých lidí od 13 do 20 let, zabývající se otázkami chodu města a přispívající svými nápady a požadavky k lepšímu životu ve městě.

První dopolední zasedání se konalo v Domě dětí a mládeže na třídě 17. listopadu. Byli jsme obeznámeni s tím, co MZDM znamená a jaký má úkol. Poté jsme měli možnost se pomocí workshopů dozvědět něco o Úmluvě o právech dítěte, o EU a bezpečnosti ČR. V další části pátečního zasedání jsme rozhodovali o usneseních, kterými se bude MZDM zabývat následující dva roky. Na konci zasedání se zájemci o členství mohli zapsat k účasti v pravidelně se scházejícím zastupitelstvu. Přišli jsme zde sice tři, ale o členství v MZDM jsme se nakonec ucházeli dva.

Druhé sobotní slavnostní zasedání se konalo na olomoucké radnici. Přišel za námi i primátor města, který si vyslechl naše usnesení s návrhy, jak rozvíjet město a školy v něm, tedy i mládež. Pan primátor se vyjádřil k usnesení a diskutoval s námi. Poté následovala volba nových členů. Za naši školu jsme byli zvoleni dva – Anežka a David. Po zvolení jsme si s panem primátorem potřásli rukou na rozloučenou. Nakonec jsme ještě mírně upravili usnesení a byl konec sobotního zasedání.

Pocity z události ? Jsme zvědaví, jak Městské zastupitelství dětí a mládeže bude fungovat, jak budeme v něm po celý rok pracovat.

Anežka a David

Komentáře