NÁVŠTĚVA ŠKOLY V LUBLANI – stáž v rámci projektu

13.10. 2021468x

Poslední zářijové dny jsem měla možnost zúčastnit se stáže v soukromé církevní škole v Lublani – Slovinsko. Naše škola, ZŠ Stupkova Olomouc, je jedním z center projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, v rámci tohoto projektu se stáž uskutečnila.

Během týdne jsme měli možnost poznat rozlehlý areál školy, systém výuky, přístup k žákům a studentům. Jelikož má škola také hudební sekci, byli jsme pozváni na koncert dívčího sboru. Sbor vyniká vysokou kvalitou, často vyhrává mezinárodní soutěže, proto patřil koncert k opravdu krásným zážitkům. Navštívili jsme také Národní pedagogický institut, ve kterém nás podrobně seznámili se slovinským vzdělávacím systémem a s projektem čtenářské gramotnosti.
Ve škole nás přivítal Marko, který je pověřen řízením mezinárodních vztahů. Zavod Sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja je rozsáhlý komplex zahrnující mateřskou školu, základní školu a gymnázium. Marko nás provedl celým areálem, budova gymnázia je historická stavba, ZŠ a MŠ jsou nové budovy s velkými prosklenými okny, řízenou rekuperací zajišťující vhodné klima i v parném létě. Systém školní docházky je téměř totožný s naším. Jen děti nastupují do školky již v 11-12 měsících. Celkově školu navštěvuje přibližně 1 500 žáků (ZŠ 450, gymnázium cca 600), třetina studentů gymnázia absolvuje během studia zahraniční výměnný pobyt. 

Škola má výborně zpracovanou oblast projektů – v každém ročníku běží vždy nějaký typ projektu – antické dny, dobrovolnictví, vytváření uměleckých děl či výroba nějakého praktického předmětu.

Měli jsme také možnost podívat se do některých vyučovacích hodin – dějepis, hodiny slovinského jazyka, literatura, angličtina a další. Menší děti (4. třída) nacvičovaly metodu skupinového čtení a vzájemného sdílení, dle paní učitelky budou tuto metodu cvičit celý školní rok, aby žáci uměli s textem opravdu pracovat, jedné lekci věnují i 4 vyučovací hodiny. Výhodou školy je velmi pěkné venkovní zázemí, spoustu přestávek a i některé hodiny tráví děti venku. Vzhledem k rozlehlosti všech budov mají žáci možnost odpočívat či pracovat v různých koutcích, ve kterých mají k dispozici hry, materiál k práci a pohodlný nábytek. K dispozici je také divadelní sál, taneční sál, místnost pro dramatickou výchovu, výtvarná učebna, malá kaple, velká kaple, ve které jsou varhany patřící k největším v celém Slovinsku.

Ředitel školy neučí, věnuje se pouze manažerské práci. Každá část školy (MŠ, ZŠ, gymnázium) má svého ředitele, společně s hlavním ředitelem pořádají pravidelná setkání, na kterých řeší směřování a celkový koncept jejich školy.

Stáž pro mě byla velkým přínosem, načerpala jsem mnoho podnětů pro svou výuku, nejvíce právě v oblasti čtenářské gramotnosti – projekty, hry a aktivity, akce v knihovně… Po celou dobu stáže jsme s ostatními účastníky zážitky a nové informace sdíleli, což mi poskytlo další inspiraci.

Kateřina Spurná

Komentáře