Nové koše na tříděný odpad

12.4. 2024184x

S velkou radostí oznamujeme instalaci nových košů na tříděný odpad, které byly umístěny po všech budovách školy. Tento krok uskutečnil náš Ekotým ve spolupráci se společností Smurfit Kappa Olomouc s. r. o.

Třídění odpadu je jednou z nezbytných praktik pro ochranu našeho životního prostředí. Správným tříděním odpadu můžeme minimalizovat jeho množství, které jinak končí na skládkách, a tím snížit negativní dopady našeho spotřebního chování na planetu.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování společnosti Smurfit Kappa Olomouc s. r .o. Jejich příspěvek nám umožnil zrealizovat tento projekt a posunout se tak blíže k našemu cíli – vytvořit udržitelné a ekologicky odpovědné prostředí ve škole.

Děkujeme všem členům Ekotýmu za jejich oddanou práci a nadšení.

Malé kroky každého z nás vedou ke globální změně.😊

Barbora Heřmanská

Komentáře