ohlédnutí za rokem 2021: Návštěva prvňáčků u pana ředitele

1.1. 2022370x

Během září se naši prvňáčci seznamovali s prostředím školy a během této výpravy se rozhodli navštívit také pana ředitele v jeho kanceláři – v ředitelně školy.  Pan ředitel děti s radostí přivítal a ukázal jim, co všechno má své velké kanceláři 😊. Pro všechny děti to byl obrovský zážitek  –  viděly na vlastní oči ředitelnu a popovídat si s panem ředitelem.

Komentáře