Snižte množství odpadu

23.6. 2022330x

Snižte množství odpadu
Vybraní žáci 9. B se v tomto pololetí zapojili do projektu „Snižte množství odpadu“. Jejich úkolem bylo stanovit si cíl projektu a sestavit jednotlivé kroky k jeho naplnění. Vybrané projekty pak získaly finance na jejich uskutečnění.
Žáci z 9. B si stanovili jasný cíl: snížit množství netříděného odpadu ve třídách. Dosáhnout toho chtěli tak, že pořídí do tříd na 2. stupni nové koše na papír a plasty. Ty ve třídách sice byly, ale nebyly dostatečně velké a nesplňovaly požadavky žáků.
Žáci tedy museli vypracovat projektovou žádost, ve které popisovali všechny kroky vedoucí k naplnění jejich cíle. Žádost byla následně schválena a poté už jen stačilo vybrané koše objednat, roznést do tříd a informovat o projektu spolužáky.
Cíl, který si žáci v projektu stanovili, byl skutečně naplněn. Ve třídách se koše na plasty a papír plní daleko více než dříve a množství směsného odpadu se tedy snížilo.
Všem zapojeným žákům mnohokrát děkujeme.
Mgr. Barbora Heřmanská

Komentáře