Sponzorský dar do výuky informatiky – 3D tiskárna

1.1. 2022373x

Děkujeme tímto firmě Prusa Research, a. s., za sponzorský dar, který poskytla naší škole. Rovněž děkujeme i naší paní učitelce, Mgr. Vlastě Maleňákové, bez jejíž pomoci by se nám nepodařilo tiskárnu získat. Jak vlastně funguje a co vše dokáže vytisknout 3D tiskárna? 3D tisk je moderní technologie, která nám umožňuje tisknout trojrozměrné objekty pomocí naprogramované předlohy. Rozvíjí zábavnou formou kreativitu a vynalézavost. Žáci si mohou ověřit některé po nich vyžadované teoretické znalosti a propojit si je s praktickou zkušeností. Motivuje dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Dobře ilustruje jevy z různých školních předmětů – geometrie, fyzika a chemie. V moderním školství je 3D tiskárna jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Její ovládání není složitější než ovládání počítače a pro žáky je snadné i potřebné si tyto nové znalosti osvojit. V přiloženém odkazu získáte více informací o naší nové 3D tiskárně https://www.prusa3d.com/

Komentáře