Studentské volby

30.1. 2023456x

V minulém týdnu si žáci 7. A z vlastní iniciativy zorganizovali studentské volby. Cílem voleb bylo vyzkoušet si, jaké to je mít právo rozhodovat o své budoucnosti. V úvodu hodiny proběhla prezentace žáka Martina Štěpánka, ve které se žáci dozvěděli obecné informace o volbách a konkrétně pak o volbě prezidenta v ČR. Žáci nezapomněli ani na sepsání pravidel pro voliče, s nimiž byli všichni obeznámeni. Byla určena volební komise a poté se šlo již volit. Následovalo sčítání hlasů a sepsání záznamu o průběhu studentských voleb. Na jejich výsledek se můžete podívat ve fotografiích.

Za Martina Štěpánka a třídu 7. A  Mgr. Simona Kachlíková

Komentáře