Světový den vody

7.4. 2024155x

Světový den vody je od roku 1993 určen na 22. března. Město Olomouc v souvislosti s touto událostí uspořádalo osvětovou akci Dny vody, která se konala od 19. do 22. března a zahrnovala i aktivity pro žáky 2. stupně základních škol.

Žáci 8. C se ve středu 19. 3. 2024 zúčastnili exkurze do čističky odpadních vod na Nových Sadech. Během exkurze byli žáci seznámeni s fungováním čističky odpadních vod. Prošli celý areál ČOV a názorně si ukázali, jak jednotlivé fáze procesu čištění vody vypadají.

V pátek 22.3. 2024 se uskutečnila beseda  Voda je život! v kině Metropol. Besedy se zúčastnili žáci 6. až 8. ročníků. Žáci si mohli vyzkoušet jednoduché pokusy a diskutovat o nešetrné spotřebě vody a její důležitosti pro naši planetu. Zajímavá byla například informace o vodní stopě jednotlivých kusů oblečení nebo průměrná denní spotřeba vody na jednoho člověka.

Obě akce byly pro žáky určitě zpestřením a zajímavým zdrojem informací. Mgr. Barbora Heřmanská

Komentáře