Vystoupení sboru na radnici

20.3. 2022413x

V úterý, 15. března, se děti z našeho nejmladšího pěveckého sboru zúčastnily slavnostního vítání prvního narozeného miminka v Olomouci v roce 2022. Za účasti celé řady hostů (rodina malého Mattea, zástupci města, novináři, pan ředitel naší školy…) zazpívaly naše děti několik krásných písní, zahrály na flétničku a zarecitovaly několik básniček „šitých přímo na míru“ malému miminku. Jednalo se o velmi hezkou akci a naši prvňáčci tak měli možnost poprve vystoupit před veřejností. Moc jim za to děkujeme – ale nejen jim, nýbrž i paní učitelce Gitě Drozdové, která s dětmi odvedla obrovský kus práce!

Komentáře